Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi
İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi site üyelik ve kullanım kurallarını düzenlemmektedir. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile, aşağıda belirtilen site kullanım kurallarına uyacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olacağınızdan dikkatle okunması gerekmektedir. Bu aşamayı geçmeniz hali aşağıdaki maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1. Taraflar
a) www.fatihrehberlik.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten (“Fatih Rehberlik Servisi”)
b) www.fatihrehberlik.com internet sitesine üye olan veya kullanmakta olan internet kullanıcısı ("Üye")

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu www.fatihrehberlik.com internet sitesinden ve Fatih Rehberlik Servisi tarafından sunulan portal hizmetlerinden üye olarak faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.fatihrehberlik.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Fatih Rehberlik Servisi’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, bilgilerin doğru olmadığı açık bir şekilde belli olan durumlarda www.fatihrehberlik.com, bu üyenin üyeliğini askıya alma hakkını saklı tutar.

3.2. Üye, Fatih Rehberlik Servisi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşa veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Fatih Rehberlik Servisi'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Fatih Rehberlik Servisi’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.fatihrehberlik.com internet sitesini ve Fatih Rehberlik Servisi tarafından sunulan portal hizmetlerini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de bu yasağa dahildir. fatihrehberlik.com, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği üyelerin siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir ve doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.fatihrehberlik.com internet sitesini ve portal hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.fatihrehberlik.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Fatih Rehberlik Servisi'la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üyelerin kendi veya başkaları hakkında özel bilgi vermemesi üyelerin sorumluluğundadır. Fatih Rehberlik Servisi’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında müşterinin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Fatih Rehberlik Servisi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.fatihrehberlik.com internet sitesinin ve portal hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Fatih Rehberlik Servisi’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Fatih Rehberlik Servisi'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Fatih Rehberlik Servisi’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Fatih Rehberlik Servisi'un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Fatih Rehberlik Servisi’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.fatihrehberlik.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Fatih Rehberlik Servisi tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde web siteside yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Fatih Rehberlik Servisi hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya portal hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir. Fatih Rehberlik Servisi, web sitesinin ve portal hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

3.11. Bu www.fatihrehberlik.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Fatih Rehberlik Servisi yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

3.12. www.fatihrehberlik.com internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar Fatih Rehberlik Servisi mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.13. www.fatihrehberlik.com internet sitesinde malzemeler ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

3.14. Fatih Rehberlik Servisi tarafından www.fatihrehberlik.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.15. Fatih Rehberlik Servisi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Fatih Rehberlik Servisi, üyenin portal hizmetlerini alırken www.fatihrehberlik.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. fatihrehberlik.com yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, sitenin üyeleri hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

3.16. Fatih Rehberlik Servisi, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya

a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Fatih Rehberlik Servisi ya da fatihrehberlik.com sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak için,

b) Fatih Rehberlik Servisi ve fatihrehberlik.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde

c) fatihrehberlik.com ve Fatih Rehberlik Servisi’un kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,

d) Kullanıcının, fatihrehberlik.com ve Fatih Rehberlik Servisi’dan talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla ve Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere açıklayabilir.

3.17. fatihrehberlik.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye fatihrehberlik.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. fatihrehberlik.com web sitesinde ve Fatih Rehberlik Servisi'da toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır. fatihrehberlik.com web sitesi ve Fatih Rehberlik Servisi, ortamdaki bilgileri korumak için her türlü endüstri standardını kullanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.

3.18. Fatih Rehberlik Servisi, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya fatihrehberlik.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.19. Fatih Rehberlik Servisi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.20. Taraflar, Fatih Rehberlik Servisi'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.21. Fatihrehberlik.com üzerinde yer alan psikolojik testlerin değerlendirmesi tamamen bilgisayar yazılımları ile otomatize edilmiştir. Kullanıcı için kesin sonuç oluşturduğu söylenemez, doğacak sonuçlardan Fatih Rehberlik Servisi sorumlu tutulamaz (tamamen kullanıcı sorumluluğundadır) ve daha güvenli bir sonuç için psikologların yardımı tavsiye edilmektedir.

3.22. MMPI uygulaması T.C.Hükümeti tarafından psikoloji bölümü mezunu olup elinde diploması olanlara, Üniversitelerin
Tıp Fakültesinin psikiyatri anabilim dalı başkanlığından mezun olup psikiyatır diploması olan kişiler, Tıp
Fakültesinin Nöroloji Bölümünden mezun olmuş kişiler haricinde MMPI testi programının kullanımı,
bulundurulması, satınalınması, yayınlanması aşağıda kanun maddeleriyle birlikte verilmiş olan hukuki
müeyyidelerle sınırldır.


TÜRK CEZA KANUNU
Kabul Tarihi : 26.9.2004
Kanun No. 5237

Yasaya Muhalefet Unsuru Oluşturan Maddeler.
TCK Madde 50
TCK Madde 239

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
(Tıp Meslekleri Uygulamalarına Dair Yasa)
Kanun No:1219
Resmi Gazete: 14.4.1928 - 863
 
Yasaya Muhalefet Unsuru Oluşturan Maddeler.
Ek madde 13

MMPI uygulaması belirtilen kişilere yardımcı olması açısından hazırlanmıştır ve bu uygulamaya başladığınız vakit bahsi geçen şartlara sahip olduğunuz varsayılır.
Bu şartları karşılamayan kullanıcıların MMPI envanterini kullanmaları kendi sorumlulukları dahilindedir.
Programın yazılımcısı bu durumdan sorumlu tutulamaz.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Fatih Rehberlik Servisi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Fatih Rehberlik Servisi, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.